Informácie

Miesto konania

V pohodlí Vášho domova či pracoviska

Forma kongresu

Digitálna forma, webinár

Čestné predsedníctvo vedeckého výboru podujatia

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník MZSR pre neurológiu

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., predsedníčka Slovenskej neurologickej spoločnosti

Vedecký výbor

MUDr. Anna Cvengrošová

MUDr. Monika Daňová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

MUDr. Slavomíra Kováčová

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

MUDr. Ľuba Procházková, CSc.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

MUDr. Olga Zapletalová

Predsedníčka organizačného výboru

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Hlavná téma

Diferenciálna diagnostika SM vs. NMO a NMOSD, demyelinizácia CNS v MR obraze, manažment liečby SM a jej komplikácie, laboratórne biomarkery u SM, registre pacientov so SM na národnej /medzinárodnej úrovni - MS Base

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština

Registrácia a registračný poplatok

online: www.skolasm.sk

Registračný poplatok pre účastníkov

lekári a iní vysokoškolskí pracovníci v zdravotníctve
0,- EUR

Spôsob registrácie

Registrácia je možná online na: www.skolasm.sk

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník obdrží po úspešnom absolvovaní AD testov vyhodnotenie úspešnosti a potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením. Maximálny počet kreditov, ktorý je možné za podujatie získať sú 4 kredity
(2 kredity za každý úspešne vyplnený AD test, testy budú 2, po každom bloku prednášok jeden ).

Účastník musí získať najmenej 80 % správnych odpovedí, aby daný AD Test absolvoval, pre ilustráciu prikladáme tabuľku :

100 % – 91 %: 2 kredity
90 % - 80 %: 1 kredit
79 % - 0 %: 0 kreditov

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.