Do začiatku kongresu ostáva

Informácia

SEKCIA SM Slovenskej neurologickej spoločnosti oznamuje všetkým priaznivcom a kolegom zaujímajúcim sa o problematiku demyelinizačných ochorení CNS, že VIII. Dni demyelinizačných ochorení CNS sa budú konať v Bratislave v dňoch 31.1.- 02.02.2019.

Podujatie organizačne zabezpečuje II. Neurologická klinika UNB v spolupráci s agentúrou A-medi,s.r.o. Za kreáciu odborného programu je zodpovedná MUDr.Ľ. Procházková, CSc.

Registrácia na kongres