Vážené kolegyne a kolegovia, priaznivci Školy SM!


Pandémia koronavírusom COVID-19 významne ovplyvnila kolobeh nášho každodenného života v súkromí, aj v profesijnej praxi. S prihliadnutím k vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku sme termín konania VII. Ročníka Školy SM presunuli z pôvodne plánovaného termínu 16.-18.4.2020 na 29.6.-1.7.2020, pri nezmenenom mieste konania kongresu – Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Mnohé ďalšie odborné spoločnosti postupovali rovnako, resp. svoje odborné podujatia v tomto kalendárnom roku zrušili.

Nikto nevie s určitosťou predvídať ďalší epidemiologický vývoj tejto infekcie. I napriek rôznym úvahám a hypotézam je málo pravdepodobné, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sme mohli usporiadať kongres v klasickom štýle, s predpokladanou účasťou viac ako 100 ľudí aj v náhradnom termíne. Musíme sa prispôsobiť a prijať inú formu vzdelávania z pohodlia nášho domova či pracoviska, a na tú príjemnú spoločenskú stránku klasického kongresu v podobe osobných stretnutí, rozhovorov a vzájomných diskusií na istý čas zabudnúť.

Pre VII. Ročník Školy SM sme pripravili veľmi dobrý odborný program, za čo ďakujeme všetkým prednášateľom, ktorí svoju účasť prisľúbili. Na prednáškach pracovali, nemožno ich vynaloženú námahu nezúročiť a presúvanie kongresu na neurčito by bolo aj porušením tradície jeho konania.

Preto sme sa rozhodli usporiadať VII. Ročník Školy SM virtuálnou formou –off line v termíne 29.6.- 29.12.2020. To znamená, že po registrácii a prihlásení sa, bude každému z vás pridelený unikátny kód, ktorý vám umožní dostup k prednáškam po tomto termíne až 6 mesiacov. Ďalšie informácie, vrátane podmienok získania kreditov po vyplnení otázok ADT získate na www.skolasm.sk

Za organizátorov aj výbor Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti dúfam, že sa podujatie podarí a všetci získame nové vedomosti o tomto mysterióznom ochorení centrálneho nervového systému.


doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Predseda organizačného výboru

V Prešove, 21.05.2020

Registrácia na kongres bola ukončená