Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám  informovať Vás, že vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku a riziká kumulácie množstva lekárov z viacerých kútov Slovenska, sa organizátor rozhodol presunúť podujatie „ Škola SM, VII. ročník “ na  termín 29.jún – 01.júl 2020.

Ďakujeme za porozumenie.

--------


Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vám všetkým za organizačný výbor Sekcie SM pri SNeS oznámiť, že VII. ročník obľúbenej Školy SM sa bude konať v dňoch 16. - 18. 4. 2020 v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry. Organizáciu podujatia zabezpečuje rovnako ako po minulé roky agentúra Progress CA s.r.o., Košice.

V prípade záujmu si rezervujte tento termín, sledujte ďalšie informácie o podujatí. Na všetkých sa tešíme a za organizačný výbor Vám prajem krásne leto a ešte krajšiu dovolenku.

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

predsedníčka organizačného výboru VII. ročníka Školy SM


--------


Milé  kolegyne a kolegovia,

od prvej informácie o konaní sa VII. ročníka Školy SM na našej webovej stránke uplynulo niekoľko mesiacov, posunuli sme sa ďalej, stojíme na prahu nového roku 2020 a sme plní plánov – osobných aj pracovných. 

Je mi potešením i cťou, Vás opäť po dvoch rokoch v mene výboru Sekcie Sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti pozvať na tradičnú vzdelávaciu akciu  -  už VII. Ročník Školy SM s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať v dňoch 16.-18.4.2020, v Grandhoteli Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.

V programovej štruktúre Školy SM dominujú vyžiadané edukačné prednášky, máme prisľúbenú aj účasť významných zahraničných prednášateľov. Program podujatia je v tejto chvíli v štádiu príprav, ale určite v ňom bude dostatok miesta pre obľúbený workshop kazuistík a posterovú sekciu, na účasť v ktorých si Vás v podobe príspevkov dovoľujem vyzvať. Abstrakty prác budú publikované – plánované je supplementum slovenského odborného časopisu Neurológia alebo Zborník abstraktov z podujatia.

Aj napriek tomu, že v našej neurologickej spoločnosti sa v poslednom čase odborné akcie, aj s tematikou SM, sypú „ ako z rukáva“, pevne verím, že pre Vás pripravíme zaujímavý odborný program, ktorý si zaslúži Vašu pozornosť.

Sledujte prosím www.skolasm.sk, kde získate ďalšie informácie

Na záver mi dovoľte zapriať Vám šťastný a úspešný nový rok a teším sa na spoločné stretnutie vo Vysokých Tatrách v apríli 2020.   

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

predsedníčka organizačného výboru VII. ročníka Školy SM

02.01.2020

Registrácia na kongres