Piaty ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

7. – 9. apríla 2016

doc. MUDr.Eleonóra Klímová, CSc.

Program na stiahnutie

ZÁVEREČNÉ SLOVO

Milé kolegyne a kolegovia,

bolo nám potešením i cťou vás opäť po dvoch rokoch stretnúť v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách na jubilejnom V. ročníku ŠKOLY Sclerosis multiplex (SM) s medzinárodnou účasťou, v dňoch 7.-9.04.2016.

Škola SM je už tradičnou vzdelávacou akciou pre tých, ktorí sa chcú v problematike SM naozaj vzdelávať. Koná sa pod záštitou Sekcie SM Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS), Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J. A. Reimana v Prešove, a doteraz sa teší vášmu záujmu.

Nepochybne v zložitej problematike diagnostiky a liečby roztrúsenej sklerózy majú odborníci vždy o čom hovoriť, o to náročnejšia bola kreácia zaujímavého odborného programu pre tento ročník. Ak si v archíve na našej webovej stránke www.skolasm.sk pozriete odborný program z predchádzajúcich ročníkov Školy SM iste nám dáte za pravdu, že bol skvelý., rozoberali sme mnoho „horúcich tém“. Vychádzajúc zo získaných skúseností z rokov minulých, sme aj teraz zvoli monotematické zameranie odborného programu - SM a neuropsychiatria. V tomto spektre ochorení je veľa hraničných tém a komorbidít, ktoré vyžadujú interdisciplinárnu spoluprácu špecialistov, a pre slušnú kvalitu života pacienta aj výber adekvátnych terapeutických postupov. Väčšina prednášajúcich bola oslovená hlavným organizátorom s prosbou o edukačné prednášky. Jedným z nich bol aj prof. MUDr. P. Kukumberg, CSc. Kvôli zdravotným problémom sa nemohol podujatia zúčastniť. Poslal nám však pozdravný list. Po jeho prečítaní sa ozval v sále potlesk...K aktívnej účasti sme dali priestor aj ďalším kolegom v rámci obľúbeného workshopu kazuistík. Každý atypický priebeh neurologických symptómov, výsledkov pomocných vyšetrení, etc., pre ktoré nemá neurológ lepšie vysvetlenie než SM, je zaujímavý a vítaný – samozrejme aj v rámci prezentácie kazuistiky adekvátne zdokumentovaný.

Na úvod odborného programu, 7.04.2016 popoludní, sme mali interaktívny psychologický tréning, v ktorom nás PhDr. M. Jurštáková, PhD. zasvätila do tajov zvládania ťažkých situácií a predchádzania stresu v práci lekára – realite našej každodennej praxe. V ďalších dňoch, 8. 4 - 9.4.2016 odznelo na podujatí 34 prednášok slovenských a českých špecialistov, 9.4. 2016 si mohli účastníci podujatia vybrať medzi workshopom kazuistík a edukačným kurzom doc. J. Jeřábka CSc. na tému: Vertigo v diferenciálnej diagnostike. Akcie sa zúčastnilo 132 odborníkov rôznych zdravotníckych profesií.

Naša vďaka patrí všetkým prednášateľom, ktorí významnou mierou prispeli k zdarnému priebehu V. ročníka Školy SM : MUDr. O. Zapletalová, doc. MUDr. J. Jeřábek, CSc., MUDr. D. Zeman, prof. MUDr. Ľ. Lisý, Dr.Sc., prof. MUDr. M. Buc, CSc., doc. MUDr. J. Szilasiová, PhD., doc. MUDr. V. Donáth, CSc., doc. MUDr .E. Klímová, CSc., prim. MUDr. K. Moravčík, MUDr. M. Daňová, PhD., MUDr. D. Kanianska, odb.as. MUDr. E. Kantorová, PhD., odb.as. MUDr. I. Lisá,CSc., odb.as. MUDr. Ľ. Procházková,CSc., MUDr. M. Fedičová, MUDr. M. Vitková, PhD., MUDr. D. Petrleničová, PhD., MUDr. S. Kováčová, MUDr. L. Géci, MUDr. Z. Dean, MUDr. K. Kanaba, MUDr. N. Jankovičová, MUDr. A. Cvengrošová, MUDr. Z. Števková, MUDr. M. Slanina, MUDr. R. Dudič. Už v priebehu odbornej akcie sme počuli chvály na štruktúru odborného programu, vydržali ste všetci do jeho ukončenia, čo nás utvrdilo v presvedčení, že opätovná voľba monotematického zamerania programu Školy SM bola správna. Podujatie opakovane potvrdilo svoje pevné miesto v medicínskom vzdelávaní, ohodnotené bolo kreditmi SLK, diferencovane pre pasívnych a aktívnych účastníkov. Osobne som veľmi rada, že sa Školy SM zúčastňuje čoraz viac mladých kolegov a kolegýň z radov lekárov, sestier a iných pracovníkov v zdravotníctve. Je to náznak úspechu - v škole sa predsa odovzdávajú vedomosti a skúsenosti ďalším generáciám....Budeme veľmi rady, ak v založenej tradícii Školy SM budú ďalšie generácie nadšencov pokračovať....

Farmaceutická spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia je od roku 2008 generálnym sponzorom Školy SM. Za spoluprácu a finančnú pomoc pri organizácii jej V. ročníka ďakujeme aj ďalším partnerom – farmaceutickým spoločnostiam (v abecednom poradí): Bayer Health Care, Biogen, Merck,, Novartis Pharmaceuticals, Sanofi-Genzyme ako aj agentúre Progress s.r.o. Košice za perfektné organizačné zabezpečenie celej akcie.

Všetci účastníci V. ročníka Školy SM dostanú CD s kompletným textom prednášok. Už pri registrácii ste dostali do rúk Supplementum časopisu Neurológia s abstraktmi vyžiadaných prednášok, ktoré doručili ich autori v požadovanom časovom limite.

Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným a tešíme sa na VI. Ročník Školy SM, opäť v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v dňoch 12.4.-14.4.2018


Poďakovanie

Milá paní docentko, ráda bych Vám poděkovala za možnost být generálním sponzorem Vaší právě ukončené Školy SM. Děkujeme moc za Váš úžasný elán k organizace takto kvalitní akce vedle Vašich pracovních povinností.
Jsem velice pyšná na to, že Teva mohla svým sponzorským příspěvkem přispět alespoň trochu k úspěchu Vaší tradiční akce. Já jsem byla osobně velice mile překvapena kvalitou příspěvků, živou diskusí a užitečnými poznámkami z praxe. Věřím, že jste dostala hodně pochvalných komentářů od účastníků.
Ještě jednou moc děkujeme a blahopřejeme k úspěchu.

S pozdravem,

Sarka Svobodova

BUM Innovative Products