Ôsmy ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

21. – 23. apríla 2022

Program na stiahnutie

VIII. ročník školy SM, Grand hotel Bellevue, 21.-23.4.2022 Zhodnotenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po virtuálnom VII. Ročníku Školy SM v roku 2020, do zorganizovania ktorého nás prinútili podmienky pandémie COVID-19 a my sme sa nechceli vzdať tradície vzdelávania v problematike SM, ktoré Škola SM poskytuje, sa na nás usmialo šťastie...... 

V dňoch 21.-23.4.2022 sa konal v Grand hoteli Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry,  VIII. Ročník ŠKOLY SM s medzinárodnou účasťou, ktorú už tradične organizuje od roku 2008 každé dva roky Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS) pod jej záštitou, ďalej pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Kliniky neurológie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Akcia má cveng  dobrého odborného podujatia a teší sa vašej obľube. Konečne sme mali možnosť sa po dlhom čase stretnúť a porozprávať – ako inak, predovšetkým o pacientoch a práci, ale snáď zostalo každému pár chvíľ aj na osobné rozhovory..... Na podujatie sa zaregistrovalo 120 účastníkov.  

Pri organizácii všetkých ročníkov ŠKOLY SM sa vám organizačný výbor Sekcie SM SNeS snažil pripraviť lukratívny odborný program, ani tentokrát nebolo tomu inak. Prednášať boli pozvaní významní odborníci zo Slovenska a z Českej republiky, naše pozvanie neodmietol ani prof. MUDr. Tomáš Kalinčík, pôsobiaci v Austrálii, aby vám prezentovali svoje skúsenosti s manažmentom liečby SM, zaujímavé kazuistiky, výsledky svojich výskumných aktivít v problematike SM,  ale možnosť k aktívnej účasti bola ponúknutá každému, kto mal záujem. 

Hlavná téma: Kam smeruje diagnostika a liečba sklerosis multiplex v súčasnosti ? rezonovala počas celého odborného programu, vrátane úvodného príhovoru predsedníčky SNeS prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej CSc., ktorá v ňom okrem iného pripomenula aj  najznámejšiu britskú violončelistku XX. storočia Jacqueline du Pré (*1945 - †1987), ktorá ochorela na vrchole svojej kariéry na SM a nakoniec na jej následky zomrela vo veku 42 rokov. Áno, aj tento príklad umocňuje správnosť zvolenej hlavnej témy podujatia – dnes nám v liečbe SM poskytuje široké spektrum iunomodulátorov a imunosupresív nevídané možnosti,  o ktorých mohli chorí pred 30 – 40  rokmi len snívať.....  

Účastníci kongresu si mali možnosť od 21.4. do 23.4.2022 vypočuť v siedmych blokoch 43 prednášok, podrobný program je uvedený na webovej stránke podujatia. Za organizátorov sa chceme poďakovať všetkým prednášajúcim za ich príspevky, menovite : 

prof.  MUDr. Eve  Kubala-Havrdovej, CSc. (ČR), prof. MUDr. Tomášovi Kalinčíkovi, PhD. (Austrália) , MUDr. Olge Zapletalovej (ČR), MUDr. Pavlovi Hradílkovi, PhD.(ČR), prim.  MUDr. P. Diblíkovi (ČR), odb.as. MUDr. M. Brichovej, PhD. (ČR), doc. MUDr. Tomášovi Uherovi, PhD. ( ČR), prim. Tomášovi Baukovi (ČR), prof. MUDr. Ľubomírovi Lisému, Dr.Sc.,  prof. MUDr. Milanovi  Bucovi, CSc., doc. MUDr. Eme Kantorovej, PhD.,  doc. MUDr. Vladimírovi Donáthovi, CSc., doc. MUDr. Jarmile Szilasiovej, PhD., doc. MUDr. Ivanovi Solovičovi, PhD., doc. MUDr. Eleonóre Klímovej, CSc., prim. MUDr. Jarmile Fabianovej, prim. MUDr. Anne Cvengrošovej, prim. MUDr. Kláre Martináskovej, PhD., PhDr. Miriam Jurštákovej, PhD., MUDr. Slávke Kováčovej, MUDr. Marianne Vitkovej, PhD.,MUDr. Monike Daňovej, PhD., MUDr. Ivete Lisej, PhD., MUDr. Darine Hasárovej, MUDr. Hedvige Jakubíkovej PhD., MUDr. Darine Slezákovej PhD., MUDr. Martinovi Karlíkovi, MUDr. J. Surgošovej, Mgr. Martinovi Výbohovi,  RNDr. Dane Bertovej, PhDr. Matúšovi  Kozelovi, PhD., PhDr. Cyrilovi Grusovi, MUDr. Luisa-Marie Adamovej a PhDr. Ľudmile Majerníkovej, PhD.  

Úprimne ďakujeme partnerom podujatia - farmaceutickým spoločnostiam: generálnemu partnerovi Novartis, hlavným partnerom Biogen, Roche, Merck a Swixx, ako aj partnerom – Stada, Teva, Zentiva. Za perfektné zvládnutie audiovizuálnej stránky podujatia ďakujeme partnerom JEF-Audio s.r.o. a v neposlednom rade agentúre Progress CA s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu, ktorá nezlyhala ani počas tohto ročníka Školy SM. Každý zaregistrovný účastník dostane elektronický zborník prednášok s ISBN kódom poštou.

Milé kolegyne, kolegovia, ďakujeme vám všetkým za účasť, prajeme krásne prežitie jarných dní  a veľa úspechov v osobnom aj profesionálnom živote

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., mim. prof. PU v Prešove

predseda organizačného výboru ŠKOLY SM 

MUDr. Marianna Vitková, PhD.  

Predseda Sekcie SM SNeS

V Prešove, 30.04.2022