IX. ročník, Škola SCLEROSIS MULTIPLEX s medzinárodnou účasťou

12. - 14. 9. 2024, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Informácie

Čestné predsedníctvo vedeckého výboru podujatia

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník MZSR pre neurológiu
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN predsedníčka Slovenskej neurologickej spoločnosti
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., univ. prof.
prof. MUDr. Eva Kubala-Havrdová, CSc., vedúca SM centra Neurologickej kliniky 1. LF Karlovej univerzity v Prahe, ČR
doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD., predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti

Vedecký výbor

prim. MUDr. Anna Cvengrošová
prim. MUDr. Monika Daňová, PhD.
MUDr. Miriam Fedičová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
MUDr. Viera Hančinová
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
MUDr. Martin Karlík, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., univ. prof.
MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
MUDr. Mgr. Marta Miklošková
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Predsedníčka organizačného výboru

prim. MUDr. Anna Cvengrošová

Podpredsedníčka organizačného výboru

doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Anna Bíla
MUDr. Anna Cvengrošová
MUDr. Jana Dziaková
MUDr. Miriam Fedičová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
MUDr. Viera Hančinová
MUDr. Martin Karlík, PhD.
MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.
MUDr. Mgr. Marta Miklošková
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
MUDr. Adriana Straková
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Hlavná téma

Súčasnosť a budúcnosť demyelinizačných ochorení

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština

Registrácia a registračný poplatok

online: www.skolasm.sk
Kongresový poplatok pre účastníkov


do 31. 8. 2024
od 1. 9. 2024 a na mieste
Lekár
60,- EUR
80,- EUR
Sestra člen SKSaPA
60,- EUR80,- EUR
Sestra nečlen SKSaPA90,- EUR110,- EUR
Iný zdravotnícky personál
60,- EUR80,- EUR
Aktívny účastník aj s priložením abstraktu
0,- EUR0,- EUR

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
od 143,- EUR
od 164,- EUR

online rezervácia ubytovania do 20. 07. 2024 na: www.skolasm.sk
Progress CA s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Gabriela Šujanová, mobil: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Kongresová  strava


12. 9. 2024
13. 9. 2024
Obed
-
25,- EUR
Večera
50,- EUR
25,- EUR

Spôsob registrácie, ubytovania a úhrada registračného poplatku

Každý účastník IX. ročníka Školy sclerosis multiplex si ubytovanie záväzne rezervuje najneskôr do 20. 07. 2024. online v spoločnosti Progress CA s.r.o. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku ubytovania. Po stanovenom termíne 20. 07. 2024  nebude možné garantovať voľné izby. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, DPH.
Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.skolasm.sk vám bude e-mailom zaslaná  faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Registračný poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený registračný poplatok je nenávratný.
Registrácia je možná online na www.skolasm.sk

Pokyny pre prednášajúcich

Trvanie vyžiadaných prednášok podľa dohody s organizátormi, trvanie ponúknutých príspevkov sa aktualizuje podľa harmonogramu programu kongresu. Žiadame autorov, aby uviedli plánovanú formu prezentácie – prednáška/poster s doplnením jej stručného obsahu.
Registrácia aktívnej účasti je  možná online na www.skolasm.sk do 30. 6. 2024.

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.