IX. ročník, Škola SCLEROSIS MULTIPLEX s medzinárodnou účasťou