Vážené kolegyne a kolegovia,

pandémia koronavírusu COVID -19 nám už dva roky významne ovplyvňuje kolobeh nášho každodenného života v súkromí, aj v profesijnej praxi. S prihliadnutím k jej vývoju na Slovensku, prebehol VII. Ročník Školy SM formou webináru v čase od 29.6. do 1.7.2020, všetci registrovaní účastníci mali možnosť vzhliadnuť a vypočuť si  prednášky na webovej stránke školy do decembra 2020. Ako sa ukázalo, nebolo to zlé riešenie pre zachovanie tradície podujatia, a počet vzhliadnutí rôznych prednášok bol dôkazom, že o akciu máte stále záujem.

Je nám  potešením i cťou, vás opäť po dvoch rokoch v mene organizátorov a Sekcie sclerosis multiplex SNeS pozvať na VIII. Ročník Školy SM, ktorý sa bude konať  v dňoch 21.-23.4.2022 v Grand hoteli Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Predpokladáme kombinovanú formu kongresu - prezenčnú  v režime očkovaní / prekonaní za dodržania platných epidemických opatrení pre hromadné podujatia podľa vývoja pandémie Sars-Cov2. Pre ostatných registrovaných účastníkov  bude v obmedzenom trvaní dostupný off- line webinár na  webe www. skolasm.sk.

Už tradične budú v programovej štruktúre Školy SM dominovať edukačné prednášky, máme sľúbenú aj účasť významných zahraničných prednášateľov. Program podujatia je v tejto chvíli v štádiu príprav, ale určite v ňom bude dostatok miesta pre obľúbený worshop kazuistík a posterovú sekciu, na účasť v ktorých si vás v podobe príspevkov dovoľujeme vyzvať. 

Aj napriek tomu, že mesiace marec a apríl 2022 sú bohaté na neurologické podujatia –  z roku 2021 presunutý Český a slovenský neurologický zjazd v Olomouci, Dni detskej neurológie v Bratislave, Festival neurokazuistík, či Levočské pracovné dni neuropsychiatrie dúfame, že vás pripravený odborný program zaujme a podujatia sa zúčastníte.

Tešíme sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách !


doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.                                         MUDr. Marianna Vitková, PhD.
predsedníčka organizačného výboru                                        predsedníčka Sekcie SM SNeS


Január 2022


Registrácia na kongres bola ukončená