IX. ročník, Škola SCLEROSIS MULTIPLEX s medzinárodnou účasťou

12. - 14. 9. 2024, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533